Om NONOG

nonog-logo502pxNONOG (IKT-Norges Norwegian Network Operators Group) er en videreføring av IPv6 konferansene i regi av IKT-Norge IPv6 forum og skal være en møteplass og kunnskapsarena om internett, infrastruktur, nettverk, telekom, tjenester, sikkerhet, beredskap, etc. Fokus er en faglig tilnærming på standarder, best practice, teknologi, implementasjon, aktuelle hendelser etc for folk som har ansvar for, utvikler og drifter og/eller jobber nært alle typer nettverk og annen relevant infrastruktur og tilhørende vertikaler i både privat og offentlig sektor.

NONOG er relevant for: arkitekter, teknisk ledelse, produktutviklere, tjenesteutviklere, besluttningstagere, driftsoperatører, systemintegratorer, utviklere, infrastructure managere, ledere, myndighter og andre som jobber teknoloignært.

Konferansen(e) og møteplassene er produkt- og tjenestenøytral møteplass og læringsarena i den forstand at det er fag, ikke salg og konkret produkt/tjeneste, som står i sentrum for programmet. Temaene vil variere (les mer om aktuelle temaer her) og det vil være betydelig rom for nettverking og erfaringsutveksling.